Tiroid Kanseri

Tiroid Kanseri

TİROİD BEZİ NEDİR?Bez, insan vücudundaki organlardan birisidir ve vücut tarafından kullanılan belirli kimyasal maddeleri salgılar. Tiroid bezi ise, gırtlağın hemen alt tarafında, boyun kaidesine ye...